นางรัตนา แย้มสมุทร
พนักงานธุรการ ส ๔

 นางเสาวณี ฝอยหิรัญ
พนักงานธุรการ ส ๔นางสาวสกิจดาว ดวงจิตต์
พนักงานธุรการ ส ๔นายวิชิระ จิตโสภา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช ๒นายเลิศศักดิ์ โนรี
พนักงานขับรถยนต์ ส ๒นายจำลอง แสงมาศ
ช่างเครื่องยนต์ ช ๔/หัวหน้า


นายศักดิ์ดา เชิดชู
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ช ๑


นายยุทธภูมิ ชื่นอารมณ์
ช่างเครื่องยนต์ ช ๔


     

 
กลับหน้าหลัก